Používaním služieb na doméne Chat.wz.sk súhlasíte s týmito podmienkami:
1. Služba Chat.wz.sk neručí za žiadne škody používaním tejto služby, používanie služby je dobrovoľné.
2. Je zakázané vyjadrovať sa vulgárne či porušovať akékoľvek dobré mravy slušného medziľudského chovania.
3. Bodový systém je len provizorný motivačný, v žiadnom prípade nieje možné sa domáhať akejkoľvek bodovej či inej ujmy.
4. Používaním stránky, chatu a hudobnej miestnosti súhlasíte že scripty sú predmetom testovania správnosťi skriptu a možu sa v ňom vyskytnúť chyby. Nie možné si nárokovať na akúkoľvek bodovú ujmu.
5. Používaním služby súhlasíte že poskytovanie služby može byť kedykoľvek prerušené (ukončenie celkového poskytovania služby, výpadky webhostingu, chyba stránky a akejkoľvek jej časti) bez akejkoľvek náhrady škody.
6. Táto stránka môže embed videá iného pokytovateľa, pričom za embed videá neberie žianu zodpovednosť. V prípade nesúladu videa treba kontaktovať konkrétnu službu, a požiadať ich aby video bolo preverené a prípadne odstránené (tým pádom bude vec vyriešená). Na túto stránku sa možu pridávať len emded videá služieb ktoré si ich kontrolúju. Je zakázane pridávať uživateľmi videá, ktoré nekontroluje táto služba.
7. Užívateľ je povinný okamžite prestať používať tieto služby, ak by svojim chovaním mohol pošpiniť akýmkoľvek spôsobom tieto služby. Alebo by mal nepodložené vyšpekulované právne výhrady voči službe.
8. Služba umožnuje si vložiť na svoju stránku mini chat. Táto služba može byť kedykoľvek prerušená. Používaním tejto služby súhlasíte že služba sa može kedykoľvek sa može aktualizovať na novšiu verziu a može obsahovať reklamu. Nieje možné si nárokovať na akékoľvek vzniklé škody používaním týchto služieb.
9. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí stým že na chate sa može vyskytnúť umelá inteligencia, ktorá sa vyvýja.
10. Pri každom prihlásení je zaznamenaná IP adresa a čas prihlásenia
11. Pri používaní služby sa ukladajú prípevky pri chatovaní, písaní správ a odosielaní prípevkov v podobe linkov.
12. Užívateľ má svoj profil kde sú vyplnené inormácie o ňom, ktorý je editovateľný a údaje sa dajú jedlotlivo zmazať.
13. Spracovávané údaje sú:
heslo - aby ste sa vedeli prihlásiť do služby
dátum narodenia - aby sa dal vypočítať Váš vek zobrazený v profile a v hľadaní
mesto - aby sa dalo vedieť odkiaľ pocházate údaj je zobrazený v profile a pri hľadaní
pohlavie - kvôli informácií profile a pri hľadaní
ip adresa - ukladá sa pri prihlásení
fotka a fotoalbumy - sú súčatou vašeho profilu
14. Ak má uživateľ menej ako 16 rokov potrebuje na užívanie služby súhlas rodiča. Ten vyjadruje zaškrtnutím políčka pri registrácií že prehlasuje že má povolenie od rodiča sa regsitrovať a používať túto službu.
15. Tieto podmienky sú platné v aktuálnom znení a môžu sa meniť a vztahujú sa na všetkých užívateľov služby.
16. Ak s niečím nesúhlasíte ste povinný si hneď zrušiť účet vymazaním účtu.
Podmienky vytvorené dňa 8.11.2013.
Podmienky aktualizované dňa 19.10.2016.
Podmienky aktualizované dňa 27.10.2016.
Podmienky aktualizované dňa 3.12.2016.
Podmienky aktualizované dňa 24.5.2018.
Chat.wz.sk


Surf.sk
Copyright © 2015 Chat.wz.sk
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním / zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. viac informácií
captcha