Používaním služieb na doméne Chat.wz.sk súhlasíte s týmito podmienkami:
1. Služba Chat.wz.sk nerucí za žiadne škody používaním tejto služby, používanie služby je dobrovolné.
2. Je zakázané vyjadrovat sa vulgárne ci porušovat akélkovek dobré mravy slušného medziludského chovania.
3. Bodový systém je len provizorný motivacný, v žiadnom prípade nieje možné sa domáhat akejkolvek bodovej ci inej ujmy.
4. Používaním stránky, chatu a hudobnej miestnosti súhlasíte že scripty sú predmetom testovania správnosti skriptu a možu sa v nom vyskytnút chyby. Nie možné si nárokovat na akúkolvek bodovú ujmu.
5. Používaním služby súhlasíte že poskytovanie služby može byt kedykolvek prerušené (ukoncenie celkového poskytovania služby, výpadky webhostingu, chyba stránky a akejkolvek jej casti) bez akejkolvek náhrady škody.
6. Táto stránka môže embed videá iného pokytovatela, pricom za embed videá neberie žianu zodpovednost. V prípade nesúladu videa treba kontaktovat konkrétnu službu, a požiadatt ich aby video bolo preverené a prípadne odstránené (tým pádom bude vec vyriešená). Na túto stránku sa možu pridávat len emded videá služieb ktoré si ich kontrolúju. Je zakázane pridávat uživatelmilvideá, ktoré nekontroluje táto služba.
7. Užívatel je povinný okamžite prestat používat tieto služby, ak by svojim chovaním mohol pošpinit akýmkolvek spôsobom tieto služby. Alebo by mal nepodložené vyšpekulované právne výhrady voci službe.
8. Služba umožnuje si vložit na svoju stránku mini chat. Táto služba može byt kedykolvek prerušená. Používaním tejto služby súhlasíte že služba sa može kedykolvek sa može aktualizovat tna novšiu verziu a može obsahovat reklamu. Nieje možné si nárokovat ntta akékolvlvek niklé škody používaním týchto služieb.
9. Užívatel berie na vedomie a súhlasí stým že na chate sa može vyskytnút umelá inteligencia, ktorá sa vyvýja. Ktorá je oznacená skratkou [AI] alebo textom "Užívatel je umelá inteligencia"
10. Pri každom prihlásení je zaznamenaná IP adresa a cas prihlásenia
11. Pri používaní služby sa ukladajú prípevky pri chatovaní, písaní správ a odosielaní príspevkov v podobe linkov.
12. Užívatel má svoj profil kde sú vyplnené inormácie o nom, ktorý je editovatelný a údaje sa dajú jedlotlivo zmazat.
13. Spracovávané údaje sú:
heslo - aby ste sa vedeli prihlásit do služby
dátum narodenia - aby sa dal vypoccítat Váš vek zobrazený v profile a v hladaní
mesto - aby sa dalo vediet odkial pocházate údaj je zobrazený v profile a pri hladaní
pohlavie - kvôli informácií profile a pri hladaní
ip adresa - ukladá sa pri prihlásení
fotka a fotoalbumy - sú súcastou vašeho profilu
14. Ak má uživatel menej ako 16 rokov potrebuje na užívanie služby súhlas rodica. Ten vyjadruje zaškrtnutím polícka pri registrácií že prehlasuje že má povolenie od rodica sa regsitrovat a používat túto službu.
15. Tieto podmienky sú platné v aktuálnom znení a môžu sa menit a vztahujú sa na všetkých užívatelov služby.
16. Ak s niecím nesúhlasíte ste povinný si hned zrušit úcet vymazaním úctu.
Podmienky vytvorené dna 8.11.2013.
Chat.wz.skCopyright © 2015 Chat.wz.sk
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním / zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. viac informácií
captcha