Láska  Všeobecný pohľad na lásku. Nikto nevie presne definovať, čo to tá láska vlastne
Láska ma veľmi veľa významov. Napr. láska medzi dvoma ľudmi, vlastenectvo - láska k vlasti alebo vyjadrenie spokojnosti nad niečim - "Milujem citrónovú zmrzlinu". Termín "Láska" môže popisovať intenzívny pocit náklonnosti alebo emocionálny stav, často medzi dvoma osobami, obzvlášť medzi mužom a ženou. Pre svoj veľký význam je láska jedným z najdôležitejších námetov v umení, knihách, filmoch, divadelných hrách a piesní mnoha žánrov.
Je veľa foriem lásky. Láska existuje vo všetkých kultúrach, avšak líšia sa formy jej prejavov aj spôsob jej pomenovania a interpretácie. Vnímanie lásky je veľmi zavislé na osobných vlastnostiach a osobných skúsenostiach, Napriek tomu bolo urobených veľa pokusov, ako lásku definovať:

-Láska medzi ľudmi:
je láska medzi dvoma alebo viacero ľudmi a znamená omnoho viac ako len že sa niekto niekomu páči. Láska môže byť vzájomná a rovnako aj jednostranná (neopätovaná), Láska môže byť prejavená aj mimo rámec bezprostredného osobného vzťahu, napr. rôznymi darmi alebo dobrovoľníctvom.

Ďalšie druhy lásky:
láska k manželovi alebo partnerovi
láska k deťom
láska k rodičom
láska k tým, ktorí potrebujú pomoc
láska k Bohu
láska k blízkym
láska k mytologickej, idealizovanej alebo inej obecne známej osobe (známy umelec, politický vodca alebo aktivista, svätec atď.)

Niektoré prvky prítomné v láske medzi ľudmi:
vášeň: erotický cit, sexuálna túžba
emocionálna intimita: zdielanie emócií a pocitov
fyzická intimita: zdielanie osobného priestoru
náklonnosť: uznanie druhého
prepojenosť: uspokojovanie základných emocionálnych potrieb
záväzok: snaha udržať lásku
starostlivosť: snaha pomôcť
príbuzenstvo: rodinné väzby

Vzťah lásky so sexualitou je predmetom najrôznejších tvrdení. Erotická príťažlivosť a náklonnosť je na jednu stranu považovaná za jeden z možných podnetov k láske, na druhú stranu vedomie súvislosti s erotickou láskou sa považuj za nežiadúce alebo nevhodné v určitých väzbách založených na láske Veľa etických systémov odsudzuje sexuálne vzťahy medzi členmi rodiny, u detí alebo mimo záväzný vzťah. Ale existuje aj veľa rešpektovaných spôsobov, ako vyjadriť vášnivú lásku bez sexu.

Niekedy je láska stotožnovaná so zamilovanosťou, niekedy je zamilovanosť považovaná za dočasnú fázu lásky, inokedy je zamilovanosť od lásky odlišovaná. Láska obvykle zahrňuje aj postoj zodpovednosti a vôľu prejavovanú v dobe, kedy pocit lásky chýba. Láska neni len cit alebo pocit, ale tiež činnosť prejavujúca sa skutkami a ovládaná vôlov, zodpovednosť voči záväzkom, akým je napr. manželstvo alebo úloha rodiča.

Láska aj so zamilovanosťou súvisí s prekročením vlastného ega, hraníc vlastných záujmov. Preto môže byť problematické vytvoriť vzťah, v ktorom sú uspokojované záujmy oboch (všetkých), kde sa ludia navzájom zneužívajú.V neskoršom pojatí sú za podstatné vlastnosti lásky považované rešpekt k milovanej osobe, pozornosť a naslúchanie. K láske môže aj nemusí patriť sebeobetovanie, ale nemalo by k nej patriť dožadovanie sa poslušnosti a závislosti od milovanej osoby ani nedobrovolné prijatie takého záväzku.. Láska ponecháva druhému slobodu, nieje majetkom druhého.

Závislosť nieje láska. Pokiaľ sa niekto vyhráža, že keď sa s ním rozijdete, tak sa zabije, nejedná sa o lásku. Možno o zamilovanosť, každopádne spojenú s duševnou poruchou. V istej forme je ale závislosť charakteristickou vlastnosťou lásky - milujúci je závislý(á) na milovanom(ej), čo zároveň milovanému človeku poskytuje istotu, že nebude ľahko opustený. Obava z bolesti spôsobené láskou  alebo jej neopätovaním u niektorých ľudí blokuje schopnosť milovať.

Copyright © 2015 Chat.wz.sk
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním / zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. viac informácií
captcha